BMTcom

FIRMA GEOINFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA MORSKA


BMTCOM SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ


GEOINFORMATYKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA MORSKA


_


Dla środowiska     Dla gospodarki przestrzennej     Dla gospodarki morskiej


Od roku 1992 świadczymy wysokiej jakości usługi informatyczne i doradcze na rzecz organizacji, zajmujących się planowaniem, projektowaniem, wykonywaniem i użytkowaniem infrastruktury, zarządzaniem tą infrastrukturą, a także działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nasze usługi, mające często innowacyjny charakter, realizujemy z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych globalnych dostawców, które dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.