BMTcom

FIRMA GEOINFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA MORSKA
FirmaKontakt

BMTcom Sp. z o.o.
ul. Kościerska 7
80-328 Gdańsk

Telefon 58 345 00 39
Faks 58 552 20 19

e-mail [email protected]
www.bmt.com.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000165596
NIP: 584-025-02-04
Kapitał zakładowy: 925 800,00 zł