BMTcom

FIRMA GEOINFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA MORSKA
Gospodarka przestrzenna
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Trójwymiarowe Modele Terenu i Zabudowy Rejestr spraw i decyzji
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Trójwymiarowe Modele Terenu i Zabudowy Rejestr spraw i decyzji

Rozwiązania informatyczne do wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzania nimi. Integracja z systemami mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków.


Pobierz dokument (pdf)

Usługi związane z opracowywaniem danych przestrzennych: przetwarzanie danych, migracje danych, transformacje między układami współrzędnych, opracowywanie numerycznych modeli terenu oraz trójwymiarowych modeli zabudowy.

Narzędzia informatyczne umożliwiające efektywne prowadzenie postępowań i spraw przez Wydziały Urbanistyki administracji samorządowej zgodnie z aktualnymi przepisami.


Pobierz dokument (pdf)