BMTcom

FIRMA GEOINFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA MORSKA
Geoinformatyka
Geodezja Geoportale Geoinżynieria
Geodezja Geoportale Geoinżynieria

Kompletny, zintegrowany zestaw oprogramowania dla Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodny z obowiązującymi przepisami.


Pobierz dokument (pdf)

Zaawansowane technologicznie serwisy internetowe udostęp­niające społeczeństwu informacje zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego INSPIRE 2007/2/WE oraz krajowymi przepisami.

Pobierz dokument (pdf)

Systemy informacyjne o obiektach inżynierskich pozwalające na wykonywanie analiz z zakresu geologii, geotechniki, hydrogeo­logii, zapewniające bezpieczną eksploatację tych obiektów.

Pobierz dokument (pdf)