BMTcom

FIRMA GEOINFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA MORSKA
Ochrona środowiska
Rejestry środowiskowe Monitoring środowiska Mapy akustyczne i POŚpH
Rejestry środowiskowe Monitoring środowiska Mapy akustyczne i POŚpH

Rozwiązania informatyczne umożliwiające efektywne prowadzenie postępowań i spraw przez Wydziały Środowiska administracji samorządowej zgodnie z aktualnymi przepisami.


Pobierz dokument (pdf)

Systemy ciągłego, wielopunkto­wego monitoringu hałasu aglomeracji oraz innych para­metrów środowiskowych pozwala­jące na weryfikację wyników map akustycznych oraz analizę trendów narażenia na hałas mieszkańców miast.

Pobierz dokument (pdf)

Systemy zarządzania mapami akustycznymi wykonanymi zgod­nie z Dyrektywą Hałasową Parlamentu Europejskiego 2002/49/WE oraz programy ochrony środowiska dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Pobierz dokument (pdf)